Divize: Panelárna Malenovice – Výroba

je schopna zajišťovat rozsah výroby betonových výrobků v rozsahu nezbytném k zajištění stavební výroby zejména pak:

 • dlažbu
 • stropní panely - filigrány
 • atypické betonové výrobky
 • komerční betonové zboží - obrubníky, zatravňovací tvárnice apod.
 • silniční panely

Panelárna Panelárna Panelárna Panelárna

Nabízíme Vám výrobní program vyráběných prvků a služeb v panelárně Malenovice. Panelárna Malenovice je známá svou tradicí výroby panelových prvků na vysoké profesionální úrovni. Jsme připraveni vás uspokojit v níže uvedených oblastech, které nejsou zahrnuty v přiložených katalogových listech.

 1. Výroba atypických deskových panelů do rozměrů v délce až 7.000 mm dle dodané výrobní dokumentace , případně jsme připraveni ve spolupráci s projektantem- statikem spolupracovat na výr. dokumentaci.
 2. Sloupy, základové prvky jako pasy, patky apod.
 3. ?elezobetonové překlady, přívlaky, stropní desky atypických rozměrů na překrytí ?achet, přejezdů, potoků apod.
 4. Atypické římsové a parapetní panely, případně jiné prvky obvodových částí bytových domů podle požadavků architekta. Certifikát výrobku
 5. Dodávky betonových směsí včetně dopravy autodomíchávači - ZAPA Beton a.s. - tel. 577 102 601.
 6. Dodávky betonářské oceli, armatur dle Va?eho požadavku.
 7. Výrobu zámečnických výrobků (zábradlí, schodi?tě výkladce, zárubně, ocelové sloupky pro oplocení apod.).
 8. Dále nabízíme provedení podkladních betonů, potěrů na Va?ich stavbách.
 9. Filigránové stropní konstrukce dle přiložené nabídky. K realizaci zaji??ujeme projektovou dokumentaci statika včetně technické zprávy, výrobní dokumentace, případného technického dozoru při realizaci.

U stálých zákazníků jsme připraveni jednat o bonusech v dodávkách dle konkrétních podmínek dodávek, vyplývajících z výsledku osobního jednání přímo u ředitele panelárny Malenovice.


Divize: Panelárna Malenovice – Kontakty

Adresa:
PANELÁRNA MALENOVICE
|rámkova ul.
763 02 Zlín
Otevírací doba:
Po - Pá  6:00 - 17:00
 So – Ne zavřeno
Telefon:
577 104 007

Panelárna Panelárna Panelárna

FUNKCE E-MAIL TELEFON MOBIL
Vedoucí divize panelárny Malenovice panelarna@pstzlin.cz 577 104 007 604 297 162
Sekretariát ucetni.panel@pstzlin.cz 577 103 963  
Výroba prefabrikátů v ONV   577 104 007 604 751 622
Středisko stavbyvedoucího panelarnahsv@pstzlin.cz   604 297 162
Výroba zámečnická zamecnik@pstzlin.cz   604 297 132

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika
| Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku