MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r.o.

2022

Zápis z valné hromady

Účetní závěrka za rok 2020 vč. přílohy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 20.6.2022

2021

Zápis z valné hromady

Účetní závěrka za rok 2020 vč. přílohy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Pozvánka na valnou hromadu

2020

Zápis z valné hromady

Účetní závěrka za rok 2019 vč. přílohy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Pozvánka na valnou hromadu

2019

Zápis z valné hromady

Pozvánka na valnou hromadu

Zápis z valné hromady

Účetní závěrka za rok 2018 vč. přílohy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Pozvánka na valnou hromadu

2018

Výpis z obchodního rejstříku

Zápis z valné hromady

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Zápis z ŘVH

Notářský zápis (rozhodnutí jediného společníka)

Pozvánka na ŘVH

Účetní závěrka za rok 2017 včetně přílohy

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

2017

Výpis z obchodního rejstříku

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Účetní závěrka za rok 2016

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

2016

Pozvánka na ŘVH

Účetní závěrka za rok 2015

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Zápis z ŘVH

2015

Zápis z ŘVH

Pozvánka na ŘVH

Účetní závěrka za rok 2014

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014

2014

Notářský zápis z ŘVH - zakladatelská listina

Zápis z ŘVH

Výpis z obchodního rejstříku

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (MORAVASTAV Kroměříž)

Účetní závěrka 2013 (MORAVASTAV Kroměříž)

Výpis z živnostenského rejstříku (MORAVASTAV Kroměříž)

Pozemní stavitelství Zlín a.s., Kúty 3967, 760 01 Zlín, Česká republika